ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

"ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ήδη από τη νεολιθική εποχή, τα εδάφη της Μεσσηνίας κατοικούνται. Το φανερώνουν οι οικισμοί που εντοπίστηκαν σε περιοχές όπως η Βοϊδοκοιλιά και χρονολογούνται περίπου πριν από 8.000 χρόνια . Κατά τη μυκηναϊκή εποχή, που διήρκεσε χονδρικά από το 1600 μέχρι και το 1100 π.Χ., η Μεσσηνία ήταν από τις περιοχές με τους περισσότερους κατοίκους στην Πελοπόννησο. Ο Όμηρος αναφέρεται εκτενώς στα βασίλεια της εποχής ενώ, όπως γνωρίζουμε, η κάθοδος των Δωριέων ήταν αυτή που άλλαξε το σκηνικό, καθώς Αχαιοί και Δωριείς εφεξής ζούσαν με ίσα δικαιώματα. Από τον 8ο π.Χ. αιώνα, οι επεκτατικές τάσεις της Λακωνίας σαρώνουν την περιοχή. Οι Μεσσηνιακοί πόλεμοι λαβαίνουν χώρα και μόλις το 369 π.Χ. κατάφερε ο Επαμεινώνδας ο Θηβαίος να ελευθερώσει την περιοχή και να ανοικοδομήσει κάτω από ένα νέο καθεστώς τη Μεσσήνη που άκμασε μέχρι και τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. Το 214 π.Χ. οι Αχαιοί την κατέστρεψαν και την υπέταξαν στην αχαϊκή συμπολιτεία.
Στα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά χρόνια, η Μεσσηνία ακολούθησε την πολυτάραχη πορεία της υπόλοιπης Πελοποννήσου. Κατά το Μεσαίωνα συμπεριλήφθηκε στο Πριγκιπάτο της Αχαΐας ενώ τα κάστρα της Μεθώνης και της Κορώνης πέρασαν στην κατοχή των Βενετών. Οι Τούρκοι κατέκτησαν την περιοχή σταδιακά μέχρι και 45 χρόνια μετά την άλωση της Πόλης ενώ εδώ ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης κήρυξε την επανάσταση ήδη από τις 23 Μαρτίου του 1821.
Μετά την απελευθέρωση, η Μεσσηνία γνώρισε μεγάλη οικονομική άνθιση, κυρίως λόγω των προϊόντων της όπως η σταφίδα και το ελαιόλαδο που κυριάρχησαν στις ελληνικές αγορές και όχι μόνο. Άρχισαν, μάλιστα, να αναπτύσσονται πολλές βιομηχανίες. Ο τόπος οδηγήθηκε σε παρακμή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, στη Μεσσηνία παράγονται πολλά και εκλεκτά γεωργικά προϊόντα, ενώ μια ακόμα πηγή εσόδων για τους κατοίκους είναι και ο τουρισμός."